• Vinilos decorativos
 • Rotulacion cristales
 • Carteles publicitarios
 • Rotulos restaurantes

Zona Imagen de Iberpress


Com sol·licitar un rètol

Solicitar permiso para un rótulo

D'entrada, haurem de tenir en compte que cada ajuntament té les seves ordenances pel que fa a la sol·licitud de la llicència per instal·lar un rètol i que fins i tot, a les ciutats, aquestes canvien segons el barri. Nosaltres donarem una idea general.

TRÀMITS

 1. Llicència d'obres.
 2. Llicència de rètol

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de llicència per instal·lar un rètol en una façana.

Preu

Depèn de cada ajuntament Informació genera

 

Qui pot sol·licitar-la?

Qualsevol persona interessada.

Procediments

S'ha d'omplir el model de sol·licitud de llicència urbanística i presentar-lo juntament amb la documentació que es requereix en l'apartat "Documentació necessària". Es verifica la documentació i es fa un càlcul de l'autoliquidació. Un cop pagada l'autoliquidació es presenta la sol·licitud i es passa als serveis tècnics, que fan l'informe. Si l'infome és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia oa través de la Junta de Govern Local.

Seguidament se li traslladarà a la persona interessada. Si l'informe és per falta de documentació, es requerirà la persona sol·licitant perquè presenti la documentació pertinent.

Termini de resolució

1 mes

Impresos del tràmit

Sol·licitud de la llicència urbanística del rètol

Documentació necessària

 • Full de sol·licitud de la llicència urbanística (rètol)
 • Croquis amb les mesures, materials utilitzats, colors i continguts del rètol o cartell
 • Fotocòpia del NIF o CIF
 • Rebut de la contribució urbana de l'edifici o solar objecte de la llicència
 • Autoliquidació
 • Pressupost
 • Fotografia de la façana amb l'emplaçament del rètol.
 • Llicència d'activitats

Com es pot tramitar?

Presencialment a les oficines indicades


Siguenos en:

Comparte


Envia un missatge