• Vinilos decorativos
  • Rotulacion cristales
  • Carteles publicitarios
  • Rotulos restaurantes

Zona Imagen de Iberpress


Com instal·lar una placa

 

PLACA METACRILAT

 

 

Anem a fer la instal·lació d'una placa de metacrilat retolada per dins amb una impressió i fondejada amb vinil, sobre una placa d'acer inoxidable en una paret.

 

 

 

Material necessari:

Placa metacrilat impresa i fondejada x 1u.

Planxa acer inoxidable x 1u.

Embellidors acer inox. x 4u.

Separadors acer inox. x4 u.

Cargol paret x 4u.

Tac paret x 4u.

Es requereix la utilització de:

Trepant

Broca paret

Tornavís estrella

Nivell

Silicona de muntatge

FASE1

1 Presentar la planxa d'acer al lloc seleccionat. S'aconsella la utilització del nivell per a la correcta alineació. Marcar a través dels forats sobre la superfície a col·locar.

 

2 Foradar en els punts anteriorment marcats amb el trepant i la broca.

3 Introduir els tacs en els forats.

4 Enganxar la planxa d'acer inox. a la paret, utilitzant la silicona de muntatge, de manera que coincideixin els forats de la planxa amb els de la paret i pel costat sense protecció.

5 Un cop seca la silicona de muntatge, retirar el protector de plàstic de la planxa d'acer inox.

                                              

 

FASE2 

6 Desenroscar la tapa exterior de l'embellidor, deixant la volandera en el cargol.

 

 

 

 

7 Inserir el cargol a la placa de metacrilat, seguit del separador (recordeu que la volandera del embellidor ha d'estar col·locat entre el cap del cargol i la placa).

 

 

 

8 Col·locar la placa de metacrilat sobre la planxa i cargolar fins al final del recorregut del cargol, de manera que quedi el metacrilat bé subjecte sobre els separadors.

9 Cargolar la tapa dels embellidors sobre el cap dels cargols.

 

 

 


Siguenos en:

Comparte


Envia un missatge