• Vinilos decorativos
  • Rotulacion cristales
  • Carteles publicitarios
  • Rotulos restaurantes

Zona Imagen de Iberpress


Plaques de senyalització

Señalización riesgos laborales

És molt important, a més d'obligatori, que l'empresari senyalitzi el lloc de treball o local comercial per complir el RD 314/2006 per a la senyalització de seguretat i salut en el treball.

DEFINICIONS

Hi ha molts tipus de senyals que estan dividides en grups. Avui parlarem de les més conegudes:

Continuar llegint

Com sol·licitar un rètol

Solicitar permiso para un rótulo

D'entrada, haurem de tenir en compte que cada ajuntament té les seves ordenances pel que fa a la sol·licitud de la llicència per instal·lar un rètol i que fins i tot, a les ciutats, aquestes canvien segons el barri. Nosaltres donarem una idea general.

TRÀMITS

  1. Llicència d'obres.
  2. Llicència de rètol

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de llicència per instal·lar un rètol en una façana.

Preu

Depèn de cada ajuntament Informació genera

Continuar llegint


Siguenos en:

Comparte


Envia un missatge